İŞKUR Sosyal Çalışma Başvurusu Nasıl Yapılır?

İskur Sosyal Calisma Programi

İŞKUR Sosyal Çalışma nedir

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı’na başvuru yapmak için belli şartların sağlanması gerekmektedir. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı üniversite öğrencilerinin katılımıyla mümkün olan bir destekleme programıdır. Bu nedenle katılabilmek için birinci koşul üniversite öğrencisidir.

Katılım sırasında dikkat edilmesi gereken husus öğrencilerin KYK’dan almış olduğu burs ve kredilerde herhangi bir kesinti olmamaktadır. Ancak geçici sigorta girişi yapıldığı için diğer kurumlardan alınan burslar için program hakkında görüşerek bildirim yapılması gerekmektedir.

Ayrıca banka avukatı nasıl olunur? Yazımıza buradan bakabilirsiniz.

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı Amacı Nedir?

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı’nın gayesi öncelikli olarak üniversite öğrencilerinin devlet kurumlarında topluma yararlı işlerde çalışmasıdır. Bu sayede öğrenciler mesleki niteliklerini geliştirirken toplumsal alanda eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Sosyal Çalışma Programı kapsamında açılabilecek programlar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Doğayı koruma
 2. Kültürel miras kapsamındaki değerlerin restore edilmesi, korunup tanıtımının yapılması
 3. Kütüphane bakım ve düzeni sağlama
 4. Devlet kuruluşlarında kültürel ve sosyal hizmet faaliyetlerini destekleme

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ile Para Kazanılır mı?

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ile para kazanılabilmektedir. Ayrıca çalışma süresi boyunca SGK girişleri de yaptırılmaktadır. Ödemede izlenen süreç, kişinin program katılım takibini üstlenmiş olan kurumun gerekli belgeleri İŞKUR’a teslim etmesiyle başlar. Bu belgeler kişilerin yoklama çizelgeleri, SGK giriş bildirimleri, maaş bordrosu vb. ödemeyi hak ettiklerini gösterir belgelerdir. Bu belgeler katılım başlandığı ayı takiben sonraki ayın yedinci gününe kadar teslim edilmelidir. İŞKUR belgelerin ellerine geçmesini izleyen yedi gün içerisinde değerlendirmelerini yaparak giderleri katılımcıların kurumlarının hesabına yatırır. Böylece kişiler katılım sağladıkları kurumlardan ödemelerini alabilmektedir.

İŞKUR Sosyal Çalışma Programına Katılabilecek Kişiler

İŞKUR Sosyal Çalışma programına katılabilecek kişiler master, doktora ve açık öğretim öğrencileri hariç tutularak üniversite öğrencileridir (bütün bölümler dahildir). Vakıf üniversitesi, özel üniversite olması fark etmeksizin öğrenciler katılabilmektedir. Bu katılımcı listesine uzaktan eğitim görenler de dahildir. Ancak dikkat edilmesi gereken, katılım sağlayacak kişinin aktif olarak üniversite öğrencisi olması gerekmesidir. Bu kapsamda eğer ki sene içerisinde aktif bir kaydı varsa önceden çeşitli sebeplerle dönemi uzayan öğrenciler de katılabilmektedir. Üniversite hayatının son yılında olan öğrenciler de başvuru yapıp katılabilirler; fakat mezuniyetlerinin gerçekleşip kayıtlarının silinmesiyle birlikte programdan çıkartılmaktadırlar.

Öğrencilerin aktif öğrenci olduklarına dair yalan beyanda bulunmaması gerekmektedir. Çünkü YÖKSİS üzerinden öğrencinin bahar yılı için kayıt yapıp gerekliyse harcını yatırıp yatırmadığı kontrol edilmektedir. E-devlet üzerinden de kişinin öğrenci belgesi alınarak kaydı incelenmektedir.

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı’na Katılamayacak Kişiler

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı’na başvuramayacak kişiler şu şekildedir:

 • Başvuru döneminin olduğu eğitim öğretim yılı içerisinde güz dönemi bitimiyle GANO’su transkriptten 4 üzerinden en az 2 ve 100 üzerinden 53.33’ün altında olan aynı şekilde okulun herhangi bir not başarı sınırının altında olan öğrenciler başvuru yapamaz. Hazırlık sınıfı gibi notların hesaplanmadığı programlarda başarısız sayılan kişiler de katılım gerçekleştiremez.
 • Reşit olmayan üniversite öğrencileri başvuruda bulunamaz.
 • YÖK’e bağlı olmayan üniversite öğrencileri başvuru yapamaz (KKTC ve yurt dışı üniversiteleri).
 • Bahar döneminde dersleri hala sürmekte olan kişilerin katılımına müsaade verilmemektedir; ancak final ve bütünleme sınavı süren kişiler katılabilir.
 • Başvuru tarihlerinde ve program süresinde başka bir işi bulunan, kurumun gerekli stajını yapan, iş yerinde kısa vadeli sigortalılık kollarından sigorta girişi yapılan kimseler başvuru yapamaz.
 • Açık öğretim üniversitelerinde okuyan, master veya doktora programı öğrencilerinin başvuruları kabul edilmemektedir.
 • Öğrencilik kaydı başvuru ve program süresince aktif olmayan kişilerin başvuru alınmamaktadır (kaydı dondurulmuş, tüm derslerden dönem içinde devamsızlıktan kalmış, uzaklaştırma almış vb. kimseler)
 • Yaz okuluna giden kişiler katılım sağlayamaz.

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı Başvuru Tarihi

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru tarihi İŞKUR’un sitesinde yayınlanmaktadır. Belirlenen tarihler içerisinde açık olan programlara İŞKUR’a kullanıcı girişi yapılarak resmî sitesinden yapılması gerekmektedir. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru süresi ilanın yayınlanmasından sonraki 4 günü kapsamaktadır.

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı Başvuru Süreci

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru süreci kişilerin o sene içerisinde belirlenmiş tarih aralıklarında başvuru yapmasıyla başlamaktadır. Başvuru için öğrencinin İŞKUR kaydının olması ve aktif gözükmesi mecburidir. Bunun için yapmış olduğu bir meslek varsa ya da öğrenci statüsüyle kaydını yaptırarak bilgilerini girebilmektedir. Ardından kişiler en fazla üç program seçmek suretiyle başvurularını tamamlarlar. Başvuru esnasında seçecekleri şehirlerde herhangi bir kısıtlama yoktur. Öğrenciler istedikleri şehri seçmekte özgürdürler.

Başvuru online olarak yapıldığı için herhangi bir belge talep edilmemektedir; fakat sistemsel sorun yaşayanlardan belge ibrazı istenecektir. Bu sistemsel sorunlar kişilerin aktif öğrenci olduğu halde sistemde aktif gözükmemesi gibi veya çalışmadığı halde çalışıyor olması gibi bir durum olabilir. Bu durumda öğrenciler ilde bulunan İŞKUR’a durumlarını ispat eden evrakları götürmelidir.

Başvuru sonrasında katılımcılar kura çekilme yöntemiyle belirlenmekte olup yedekler de aynı şekilde seçilmektedir. Yedekler için de bir sıralama söz konusu olup, sırasını resmî site üzerinden takip etmesi gerekmektedir. Sırası gelen yedek kişi aynı gün içerisinde katılım sağlamazsa sıra sonraki kişiye geçmektedir.

Başvurular açısından öğrencilerin dikkat etmesi gereken şey tercih sıralamalarına bakılmadığıdır. Bu yüzden kişiler üç tercihine de kendilerine uygun olan programları yazmalıdır. Sıcağa, toza, toprağa dayanıksız olan kişiler doğanın korunması kapsamındaki programları yazmamalıdır veya yeterli bilgisi olmayan alanda eğitim faaliyeti programlarını seçmemelidir.

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı Süresi

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı süresi toplamda 3 aydır. Kişiler 3 ay içerisinde her hafta üç gün programa katılım sağlamakta olup toplamda en fazla 42 gün katılım yapmaktadırlar. Gün içerisinde 8 saatlik çalışma süresi olup bunun yarım saati dinlenmeye ayrılabilmektedir. Programa devam zorunluluğu vardır; ancak kişiler zaruri durumlar için 5 güne kadar izin talep edebilmektedirler.

Program 2019 senesinde başlamakta olup her yaz uygulanacaktır. Her öğrencinin öğrenim hayatı boyunca toplamda 3 ay programdan yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Sitemizden banka nasıl açılır yazısı için tıklayınız.

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı Bitmeden Ayrılma Koşulları

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sona ermeden ayrılmak için öğrencinin geçerli bir sebep sunması gerekmektedir. Bu durumlar şöyle sıralanabilmektedir:

 • Sigorta girişi yapılan bir işe kabul edilme ve staj programına dahil olma
 • Yasal kurumlarca belgelerle ispatı yapılabilen beş günü geçkin hükümlü veya tutuklu olma hali
 • Katılım için seçilen kişilerin program için Katılımcı Taahhütnamesini onaylamaması halinde
 • Beş günü geçkin süreyle birinci dereceden bir yakına refakatçi olma (yetkili kurumlardan alınan sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmekte)
 • Beş günü geçkin süreyle öğrencinin katılımının önüne geçen deprem, sel baskını, yangın, fırtına vb. doğal afet durumlarının yetkili makamlardan ispatının yapıldığı hallerde
 • İller arasından ikametgâh değişikliği yapıldığına dair yetkisi olan kurumlardan alınan belgelerle ispat hali
 • Kişinin sorumluluğunu üstlenen kişi ve kurumun bilgisinde yapılmış olan devamsızlıkların resmi hakkı olan beş günü aşması halinde
 • Öğrencinin üniversite derslerinin başlaması suretiyle
 • Program devam ederken katılımcının mezuniyetinin gerçekleşmesi ile kaydının silindiği durumlarda
 • Askerlik Kanununu (1111 sayılı) hükmünde askerlik hizmetine zorunlu katılım için sevk tarihi itibarıyla programdan ayrılma

Yukarıda sayıldığı gibi geçerli bir sebep gösteremeyen ve bunun ispatını yapamayan katılımcıların programı terk etmesi halinde İŞKUR’un yürüttüğü kurs ve programlara İŞKUR Sosyal Çalışma Programı da dahil edilerek 2 yıl süreyle katılım yasağı getirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir