Finansal Sistem Nedir?

finansal sistem

Finansal Sistemin Temel Özellikleri Nelerdir?

Fazladan fona sahip olan kişilerin ve kurumların, bu fonları ihtiyacı olanlara aktarmalarına olanak sağlayan sisteme Finansal Sistem denir. Finansal sistem sayesinde fon fazlasına sahip olan kişiler ve kurumlar, yatırım yapmak isteyen kişilere, kurumlara ve devlete fon aktarabilir. Finansal sistem sayesinde fonlar, yatırımlara dönüşür. Yapılan yatırımlar da üretime ve istihdama dönüşür.

Finansal sistemin temel özellikleri, kendi içerisinde 11 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Malların el değiştirmesine aracılık etmesi, finansal sistemin temel özellikleri arasında yer alır.

2)Hizmetlerin el değiştirmesine aracılık etmesi, finansal sistemin temel özellikleri arasında yer alır.

3)Büyük ölçekli projelerin finansmanını kolaylaştırması, finansal sistemin temel özellikleri arasında yer alır.

4)Tasarruf birikimi oluşturması, finansal sistemin temel özellikleri arasında yer alır.

5)Risk dağıtım sistemini oluşturması, finansal sistemin temel özellikleri arasında yer alır.

6)Ekonomik kaynakların farklı coğrafi bölgelere transfer edilmesine aracılık etmesi, finansal sistemin temel özellikleri arasında yer alır.

7)Ekonomik kaynakların farklı sektörlere transfer edilmesine aracılık etmesi, finansal sistemin temel özellikleri arasında yer alır.

8)Risk yönetimi yöntemini geliştirmesi, finansal sistemin temel özellikleri arasında yer alır.

9)Risk kontrolü yöntemini geliştirmesi, finansal sistemin temel özellikleri arasında yer alır.

10)Fiyat bilgisini sağlaması, finansal sistemin temel özellikleri arasında yer alır.

11)Asimetrik bilgi sorununu çözmesi, finansal sistemin temel özellikleri arasında yer alır.

 

Asimetrik Bilgi Sorunu Nedir?

Piyasa da bulunan bilgi eksikliğinden kaynaklanan soruna Asimetrik Bilgi Sorunu denir. Asimetrik bilgi sorunu kavramının diğer adına Enformasyon Sorunu denir.

Finansal Sistemin Temel Unsurları Nelerdir?

Finansal sistemin temel unsurları, kendi içerisinde 6 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Fon Arz Edenler

2)Fon Talep Edenler

3)Yatırım Araçları

4)Finansman Araçları

5)Hukuki Düzenlemeler

6)İdari Düzenlemeler

 

 

1)Fon Arz Edenler Nedir?

Fon fazlasını piyasaya sunan kişilere ve kurumlara Fon Arz Edenler denir.

2)Fon Talep Edenler Nedir?

Ellerinde fon bulunmayan ve fon arz edenlerden fon isteyen kişilere ve kurumlara Fon Talep Edenler denir.

3)Yatırım Araçları Nedir?

Birikimlerden gelir elde etmek amacı ile satın alınan yatırım enstrümanlarına Yatırım Araçları denir.

Yatırım Araçları Nelerdir?

Yatırım araçları, kendi içerisinde 6 ana gruba ayrılır. Bunlar;

A)Hisse Senetleri

B)Tahviller

C)Yatırım Fonları

D)Tasarruf Hesapları

E)Bireysel Emeklilik Sistemi(BES)

F)Emtialar

G)Borsa Yatırım Fonları

H)Gayrimenkuller

L)Alternatif Yatırımlar

A)Hisse Senetleri Nedir?

Firmalarda bulunan payları belgelendirmek amacı ile çıkarılan kıymetli evraklara Hisse Senetleri denir. Her firmanın, hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Hisse senetlerinde alım satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, hisse senetlerinin mutlaka borsaya kote ettirilmesi gerekir. Hisse senetleri, sahibine ‘ortaklık hakkı’ veren kıymetli evrak türüdür.

Hisse Senetlerinin Sağladığı Haklar Nelerdir?

Hisse senetlerinin sağladığı haklar, kendi içerisinde 5 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Temettü Hakkı

2)Rüçhan Hakkı

3)Yönetime Katılma Hakkı

4)Oy Kullanma Hakkı

5)Bilgi Edinme Hakkı

 

 

 

Hisse Senetlerinin Yüklediği Sorumluluklar Nelerdir?

Hisse senetlerinin yüklediği sorumluluklar, kendi içerisinde 3 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Sır Saklama Sorumluluğu

2)Taahhütleri Yerine Getirme Sorumluluğu

3)Sözleşme Şartlarına Uyma Sorumluluğu

Hisse Senetlerinin Temel Özellikleri Nelerdir?

Hisse senetlerinin temel özellikleri, kendi içerisinde 4 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Hisse senetlerinin değişken getiriye sahip olan bir kıymetli evrak olması, hisse senetlerinin temel özellikleri arasında yer alır.

2)Hisse senetlerinin risk içeren bir kıymetli evrak olması, hisse senetlerinin temel özellikleri arasında yer alır.

3)Hisse senetlerinin vade bulunmayan bir kıymetli evrak olması, hisse senetlerinin temel özellikleri arasında yer alır.

4)Hisse senetlerinin sadece anonim şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler tarafından çıkarılması, hisse senetlerinin temel özellikleri arasında yer alır.

Hisse Senetleri Türleri Nelerdir?

Hisse senetleri türleri, kendi içerisinde 10 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Adi Hisse Senetleri

2)İmtiyazlı Hisse Senetleri

3)Primli Hisse Senetleri

4)Primsiz Hisse Senetleri

5)Bedelli Hisse Senetleri

6)Bedelsiz Hisse Senetleri

7)Nam’a Yazılı Hisse Senetleri

8)Hamil’ine Yazılı Hisse Senetleri

9)Kurucu Hisse Senetleri

10)İntifa Hisse Senetleri

B)Tahviller Nedir?

Kaynak bulmak amacı ile uzun vadeli olarak çıkarılan kıymetli evraklara Tahviller denir. Tahviller, sahibine ’alacak hakkı’ veren kıymetli evrak türüdür.

 

 

 

Tahvil Türleri Nelerdir?

Tahvil türleri, kendi içerisinde 10 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Primli Tahviller

2)Başa Baş Tahviller

3)Nam’a Yazılı Tahviller

4)Hamil’ine Yazılı Tahviller

5)İkramiyeli Tahviller

6)Garantili Tahviller

7)Garantisiz Tahviller

8)Sabit Faizli Tahviller

9)Değişken Faizli Tahviller

10)İndeksli Tahviller

Tahvillerin Temel Özellikleri Nelerdir?

Tahvillerin temel özellikleri, kendi içerisinde 4 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Tahvillerin sabit getiriye sahip olan bir kıymetli evrak olması, tahvillerin temel özellikleri arasında yer alır.

2)Tahvillerin risk içermeyen bir kıymetli evrak olması, tahvillerin temel özellikleri arasında yer alır.

3)Tahvillerin vadesi bulunan bir kıymetli evrak olması, tahvillerin temel özellikleri arasında yer alır.

4)Tahvillerin tüzel kişiliğe sahip olan tüm şirketler tarafından çıkarılması, tahvillerin temel özellikleri arasında yer alır.

C)Yatırım Fonları Nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından yetkilendirilmiş olan bazı kurum ve kuruluşların sahip olduğu portföylere Yatırım Fonları denir.

Yatırım Fonu Türleri Nelerdir?

Yatırım Fonu Türleri, kendi içerisinde 8 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

2)Para Piyasası Şemsiye Fonu

3)Hisse Senedi Şemsiye Fonu

4)Karma Şemsiye Fonu

5)Katılım Şemsiye Fonu

6)Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

7)Fon Sepeti Şemsiye Fonu

8)Değişken Şemsiye Fonu

D)Tasarruf Hesapları Nedir?

Para biriktiren ve biriktirdiği para ile tasarruf etmek isteyen kişilerin ve kurumların, bankalarda açtırmış oldukları hesaplara Tasarruf Hesapları denir.

E)Bireysel Emeklilik Sistemi(BES) Nedir?

Bireylerin, yaşlılık döneminde daha rahat edebilmelerine ve gelir elde etmelerine olanak sağlayan sisteme Bireysel Emeklilik Sistemi(BES) denir.

F)Emtialar Nedir?

Ticarete konu olan her türlü mallara Emtialar denir.

G)Borsa Yatırım Fonları Nedir?

Borsa da işlem gören yatırım fonlarına Borsa Yatırım Fonları denir. Borsa yatırım fonları, arbitraj sistemine göre çalışan yatırım fonlarıdır.

Borsa Yatırım Fonlarının Temel Özellikleri Nelerdir?

Borsa Yatırım Fonlarının Temel Özellikleri, kendi içerisinde 6 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Borsa yatırım fonunun endeks performansının takip edilebilmesine olanak sağlaması, borsa yatırım fonunun temel özellikleri arasında yer alır.

1)Borsa yatırım fonunun sektör performansının takip edilebilmesine olanak sağlaması, borsa yatırım fonunun temel özellikleri arasında yer alır.

1)Borsa yatırım fonunun yüksek likiditeye sahip olması, borsa yatırım fonunun temel özellikleri arasında yer alır.

1)Borsa yatırım fonunda mal alımının ve mal satımının kolay bir şekilde yapılabilmesi, borsa yatırım fonunun temel özellikleri arasında yer alır.

1)Borsa yatırım fonunun mevcut olan tüm riskleri dağıtması, borsa yatırım fonunun temel özellikleri arasında yer alır.

1)Borsa yatırım fonunun diğer yatırım fonlarına göre çok daha fazla getiri sağlaması, borsa yatırım fonunun temel özellikleri arasında yer alır.

Borsa Yatırım Fonlarının Avantajları Nelerdir?

Borsa Yatırım Fonlarının Avantajları, kendi içerisinde 5 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Borsa yatırım fonunda konan sermayenin, alanında uzman olan kişiler tarafından yönetilmesi, borsa yatırım fonunun avantajları arasında yer alır.

2)Borsa yatırım fonunda oluşturulan portföyün, alanında uzman olan kişiler tarafından yönetilmesi, borsa yatırım fonunun avantajları arasında yer alır.

3)Borsa yatırım fonunda yer alan varlıkların minimum seviye de risk içermesi, borsa yatırım fonunun avantajları arasında yer alır.

4)Borsa yatırım fonunun vergi beyanı kolaylığı sunması, borsa yatırım fonunun avantajları arasında yer alır.

5)Borsa yatırım fonunun vergi basitliği sunması, borsa yatırım fonunun avantajları arasında yer alır.

H)Gayrimenkuller Nedir?

Satılması mümkün olan ve taşınmaz niteliğine sahip olan tüm mallara Gayrimenkuller denir.

L)Alternatif Yatırımlar Nedir?

En çok bilinen yatırım kategorilerinden hiçbirinin içerisine girmeyen yatırım türlerine Alternatif Yatırımlar denir. Risk sermayesi, Hedge fonlar ve sanat eserleri gibi yatırımlar, alternatif yatırımlara örnek teşkil eden yatırımlardır.

Hedge Fonlar Nedir?

Yapılan yatırımları, olası risklerden korumak amacı ile kullanılan ve daha çok bireysel yatırımcılar tarafından tercih edilen alternatif yatırım türüne Hedge Fonlar denir.

Risk Sermayesi Nedir?

Uzun vade de büyük potansiyel sağlaması düşünülen küçük ölçekli işletmeler için sağlanan finansmana Risk Sermayesi denir.

4)Finansman Araçları Nedir?

Finansal sistemde varlık satın almak isteyen kişilere ve kurumlara maddi destek sağlayan enstrümanlara Finansman Araçları denir.

5)Hukuki Düzenlemeler Nedir?

Finansal sistemde yer alan varlıkların Türk Ticaret Kanunu(TTK) hükümlerine göre veya Sermaye Piyasası Kanunu(SPKa.) hükümlerine göre belirlenip belirlenmediğini açıklayan düzenlemelere Hukuki Düzenlemeler denir.

6)İdari Düzenlemeler Nedir?

Hangi şirketlerin hangi kıymetli evrakları çıkarma yetkisine sahip olduğunu belirleyen ve açıklayan düzenlemelere İdari Düzenlemeler denir.