Araç Nasıl Pert Edilir ?

araç pert

Araç Pert nedir

Ülkemizde trafik sigortası yaptırmak yasal bir zorunluluktur. Bunun yanında araç ile karşı tarafa vereceğimiz zararlara veya trafik sigortasının karşılamadığı bedellere karşı kasko sigortası yapılmaktadır. Kasko sigortası yaptıranlar son zamanlarda azalmış olsa da, araç sahiplerinin büyük çoğunluğu sigorta yaptırmaktadır. Trafikteki araç sahipleri ister kendi hatalarından, ister karşı tarafın hatalarından, isterse de üçüncü şahısların ihmallerinden dolayı kaza yapabiliyorlar.

 

 Araç nasıl pert edilir?

 

Herhangi bir kaza olayı olduğunda kazaya karışan taraflarca kaza tespit tutanağı tutulur. Araçlarda hasar durumu varsa sigorta ekspertizleri tarafından araçlar incelenir. Hasarlar sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu yetkili servislerle yaptırılır.

 

Kaza sonucunda araçta oldukça ağır bir hasar oluşması nedeniyle, araç kullanılamaz duruma gelmişse sigorta ekspertizi tarafından bu durum ayrıntılı olarak incelenir. İnceleme sonucunda aracının onarım maliyeti, aracın piyasa fiyatının % 70’ ini (Kesin olamamakla birlikte uygulama da genel kabul gören oran) aşıyorsa araç tam hasarlı olarak kabul edilir. Aracın tam hasarlı olduğuna dair eksper raporu hazırlanır. Araç sahibinde oluru alınarak hasarlı araç perte ayrılır.

 

Aracı perte ayırma işlemi nasıl yapılır?

 

Tam hasarlı araca ait eksper raporu çıktıktan sonra araba sahibi perte ayrılan aracı isteyip istemediğini sigorta şirketine bildirir. Eğer perte ayrılan aracı istemiyorsa araç sigorta şirketinde kalır. Araç sahibine sigorta poliçesinde belirtilen bedeli geçmeyecek şekilde belirlenen piyasa fiyatı tutarındaki tazminat bedeli en geç 10 gün içinde sigortalıya ödenir. Tazminat ödeme süresi kazanın sigorta şirketine ihbar edildiği günden itibaren en fazla 45 gün içinde araç sahibine ödenmek zorundadır. Araç sahibi perte ayrılan aracın kendisinde kalmasını isterse sigorta şirketinden alacağı tazminat bedelinden perte ayrılan aracın bedeli düşülür.

 

Aracın perte çıktığı her durumda sigorta şirketleri tazminat öder mi?

 

Sigorta poliçelerinde alkollü araç kullanılması halinde yapılacak kazalarda oluşacak hasarlar sigorta kapsamı dışında tutulmuştur. Bu tür durumlarda sigorta şirketleri araç perte ayrılmış bile olsa herhangi bir tazminat ödememektedirler.

 

Ülkemizde sigorta şirketleri genellikle kaza yapan kişi alkollü değilse, perte ayrılan araçlar için tazminat ödemektedir. Ancak aracın piyasa fiyatı belirlenirken araç sahipleri ile sigorta şirketleri arasında itilaflar yaşanmaktadır. Bunun sebebi de piyasa fiyatının belirlenirken herkes tarafından kabul edilmiş bir kriter olmamasından dolayıdır.

 

Bu tür anlaşmazlıklar da sigortalı araç sahiplerinin genellikle dava açarak hakkını aramasına yol aşmaktadır. Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararlar, taraflardan

en az biri tarafından temyiz edilmektedir. Bu nedenle de dava süreci çok uzun zaman almaktadır pert araç